E-lite
You are not logged in. (Login)
E-lite Facebook
Skip Main Menu
SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO
Academic Road Map

  • Academic_Road_Map

Thông báo

Picture of admin E-lite
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh ngày 20.4.2017. Giảm 20% học phí từ 01.4 - 28.4.2017.
by admin E-lite - Tuesday, 18 April 2017, 02:13 PM
 

E-Lite thường xuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh ở các mức độ khác nhau dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, nhằm giúp học viên từng bước phát triển và xây dựng vốn tiếng Anh, phục vụ các mục đích giao tiếp, du học, học chuyên ngành 2 tại ĐH Hà Nội và làm việc trong môi trường quốc tế.

E-Lite thông báo lịch khai giảng ngày 20.4.2017 như sau:

1. Ngữ pháp - từ vựng : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 20.4.2017. Giáo viên giảng dạy: cô Nguyễn Minh Hằng

2. Phát âm - giao tiếp: 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 20.4.2017

3. IELTS 5.0 (Pre-IELTS) : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 20.4.2017

4. IELTS 6.0 (IELTS 1): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 19.4.2017.

5. IELTS 7.0 (IELTS 2): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 19.4.2017.

Giáo viên giảng dạy: các giáo viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội và giáo viên nước ngoài.

Thời gian đăng ký và nộp học phí:
Từ 8.00- 18.30 các ngày trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật).

Địa điểm đăng ký:

Số 18 Ngõ A7 - Tập thể Trường Đại học Hà Nội
Điện thoại:
0915 936 989 (Mr. Tuấn)

Lưu ý :

- Giảm 20% học phí cho các học viên đăng ký học từ 01- 28.4.2017

- Miễn phí kiểm tra đầu vào. Phiếu kết quả kiểm tra và đánh giá, tư vấn của các giáo viên giàu kinh nghiệm của E-Lite sẽ được gửi qua email cho học viên sau khi học viên gửi bài kiểm tra đầu vào

Picture of admin E-lite
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh ngày 15&16.3.2017. Giảm đến 20% học phí từ 01-31.3.2017.
by admin E-lite - Wednesday, 15 March 2017, 08:07 AM
 

E-Lite thường xuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh ở các mức độ khác nhau dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, nhằm giúp học viên từng bước phát triển và xây dựng vốn tiếng Anh, phục vụ các mục đích giao tiếp, du học, học chuyên ngành 2 tại ĐH Hà Nội và làm việc trong môi trường quốc tế.

E-Lite thông báo lịch khai giảng ngày 15&16.3.2017 như sau:

1. Ngữ pháp - từ vựng : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 16.3.2017. Giáo viên giảng dạy: cô Nguyễn Minh Hằng

2. Phát âm - giao tiếp: 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 15.3.2017

3. IELTS 5.0 (Pre-IELTS) : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 16.3.2017

4. IELTS 6.0 (IELTS 1): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 15.3.2017.

5. IELTS 7.0 (IELTS 2): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 15.3.2017.

Giáo viên giảng dạy: các giáo viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội và giáo viên nước ngoài.

Thời gian đăng ký và nộp học phí:
Từ 8.00- 18.30 các ngày trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật).

Địa điểm đăng ký:

Số 18 Ngõ A7 - Tập thể Trường Đại học Hà Nội
Điện thoại:
0915 936 989 (Mr. Tuấn)

Lưu ý :

- Giảm 10% học phí cho các học viên đăng ký học từ 01-31.3.2017

- Giảm thêm 5% học phí cho các học viên đã học 01 khóa học thêm trở lên tại E-Lite

- Giảm thêm 5% học phí cho nhóm học viên đăng ký cùng lúc từ 3 người trở lên.

- Miễn phí kiểm tra đầu vào. Phiếu kết quả kiểm tra và đánh giá, tư vấn của các giáo viên giàu kinh nghiệm của E-Lite sẽ được gửi qua email cho học viên sau khi học viên gửi bài kiểm tra đầu vào

Picture of admin E-lite
Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh ngày 21 & 22.02.2017. Giảm đến 20% học phí từ 16 - 28.2.2017
by admin E-lite - Wednesday, 22 February 2017, 08:29 AM
 

E-lite thường xuyên tổ chức các khóa học tiếng Anh ở các mức độ khác nhau dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, nhằm giúp học viên từng bước phát triển và xây dựng vốn tiếng Anh, phục vụ các mục đích giao tiếp, du học, học chuyên ngành 2 tại ĐH Hà Nội và làm việc trong môi trường quốc tế.

E-lite thông báo lịch khai giảng ngày 21 & 22.02.2017 như sau:

1. Ngữ pháp - từ vựng : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 21.02.2017.

2. Phát âm - giao tiếp: 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 3-5 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 21.02.2017

3. IELTS 5.0 (Pre-IELTS) : 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 22.02.2017

4. IELTS 6.0 (IELTS 1): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 22.02.2017.

5. IELTS 7.0 (IELTS 2): 40h, 20 buổi, 2 buổi/tuần, (Tối 2-4 từ 18.15-20.15). Ngày khai giảng: 22.02.2017.

Giáo viên giảng dạy: các giáo viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Hà Nội và giáo viên nước ngoài.

Thời gian đăng ký và nộp học phí:
Từ 8.00- 18.30 các ngày trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật).

Địa điểm đăng ký:

Số 18 ngõ A7 khu tập thể Trường ĐH Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
0915 936 989 (Mr. Tuấn)

Lưu ý :

- Giảm 10% học phí cho các học viên đăng ký học từ 16.2 - 28.2.2017

- Giảm thêm 5% học phí cho các học viên đã học 01 khóa học thêm trở lên tại Khoa Đào tạo Đại cương, Đại học Hà Nội.

- Giảm thêm 5% học phí cho nhóm học viên đăng ký cùng lúc từ 3 người trở lên.

- Miễn phí kiểm tra đầu vào. Phiếu kết quả kiểm tra và đánh giá, tư vấn của các giáo viên giàu kinh nghiệm của Khoa Đại cương sẽ được gửi qua email cho học viên sau khi học viên gửi bài kiểm tra đầu vàoE-Lite
Enlightening Your Life
Skip Bản đồ chỉ đường

Bản đồ chỉ đường

Xem chi tiết bản đồ tại đây.

E-lite Map
Skip Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Skip Hit counter

Hit counter

E-lite
E-lite